ลิฟท์เอ็กซ์ – SPACE Low Profile Double Scissors Lift รุ่น SFL5535 

ยกได้น้ำหนักสูงสุด 3,500 กก.