Showing 1–12 of 26 results

SUP-91110

660.00 ฿

ได้รับการจัดอันดับ H-1 โดย USDA / NSF สำหรับการสัมผัสอาหารโดยบังเอิญ

SUP-41030

25,250.00 ฿

USDA/NSF ฟู้ดเกรด H-1, NLGI-2, อายุการใช้งานยาวนานกว่าจาระบีทั่วไป 3-4 เท่า

SUP-41050

4,470.00 ฿

USDA/NSF ฟู้ดเกรด H-1, NLGI-2, อายุการใช้งานยาวนานกว่าจาระบีทั่วไป 3-4 เท่า

SUP-51040

4,270.00 ฿

เกาะตัวได้ดีกับวัตถุ คงสถานะได้นานกว่าสารหล่อลื่นทั่วไป ช่วยลดการเกิดสนิมและการผุกร่อน หัวเข็มช่วยในการหยดในที่ที่ต้องการความแม่นจำ ที่แคบ

SUP-92003

781.00 ฿

สามารถใช้ได้กับยาง และพลาสติก เหมาะสำหรับ โอริง, ซีล