Showing 1–12 of 18 results

SUP-91110

660.00 ฿

ได้รับการจัดอันดับ H-1 โดย USDA / NSF สำหรับการสัมผัสอาหารโดยบังเอิญ

SUP-51040

4,270.00 ฿

เกาะตัวได้ดีกับวัตถุ คงสถานะได้นานกว่าสารหล่อลื่นทั่วไป ช่วยลดการเกิดสนิมและการผุกร่อน หัวเข็มช่วยในการหยดในที่ที่ต้องการความแม่นจำ ที่แคบ

SUP-51010

260.00 ฿

เกาะตัวได้ดีกับวัตถุ คงสถานะได้นานกว่าสารหล่อลื่นทั่วไป ช่วยลดการเกิดสนิมและการผุกร่อน หัวเข็มช่วยในการหยดในที่ที่ต้องการความแม่นจำ ที่แคบ