Showing all 2 results

JTC-4740

Original price was: 2,610.00 ฿.Current price is: 2,219.00 ฿.

Made in Taiwan

JTC-1814

Original price was: 1,070.00 ฿.Current price is: 910.00 ฿.

เกจ์ 360 องศา ช่วงการวัด 30 องศา เพิ่มขึ้นที่ละ 2 องศา ใช้ร่วมกับด้ามขัน 1/2"