About

GARAGE

บริการเปลี่ยนนำมันคอมเพรสเซอร์แอร์

ทำไม่จึงต้องถ่ายน้ำมันคอมเพรสเซอร์ ? ผู้ใช้รถส่วนใหญ่มักไม่เคยนึกถึงการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันคอมเพรสเซอร์ เหมือนกับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ เหตุผลเพราะว่าโดยทั่วๆไปการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันคอมเพรสเซอร์เป็นงานยาก ใช้เวลานาน และค่าใช้จ่ายสูง อุปกรณ์ทุกชิ้นที่เกี่ยวข้องต้องถูกถอดออกมาเพื่อทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันคอมฯ ดังนั้นเราจึงมักจะใช้จนกว่าจะเกิดปัญหากับคอมฯ และมักจะลงเอยด้วยการเปลี่ยนคอมฯในที่สุด

บริการของเราคืออะไร ?

บริการของเราประกอบไปด้วยส่วนสำคัญ 4 ส่วน คือ

  • Flushing : เป็นการล้างเอาน้ำมันคอมฯทั้งหมดออกจากระบบ  โดยขั้นตอนนี้สามารถดึงเอาน้ำมันคอมเพรสเซอร์ออกจากระบบได้ถึง 95 %  น้ำมันเก่านี้จะพาสิ่งสกปรกที่ตกค้างอยู่ในระบบออกมาด้วย
  • Recovery : เมื่อน้ำมันคอมฯเก่าถูกถ่ายออกมาหมดแล้ว ก็จะดูดน้ำยาแอร์เก่าที่อาจจะถูกความชื้นปนเปื้อนอยู่ออกจากระบบด้วย (ความชื้นในระบบเป็นสาเหตุหนึ่งของอาการแอร์เย็นบ้าง ไม่เย็นบ้าง)
  • Vacuum : ขั้นตอนต่อไปคือการสร้างภาวะสุญญากาศในระบบเพื่อเป็นการกำจัดความชื้นซึ่งเป็นตัวการสำคัญในการสร้างปัญหามากมายให้กับระบบแอร์
  • Charging : เติมน้ำยาแอร์ และน้ำมันคอมเพรสเซอร์กลับเข้าไปในระบบในปริมาณที่ถูกต้อง เหมาะสมกับระบบ  โดยอาศัยเครื่องคอมพิวเตอร์วิเคราะห์สภาพแรงดัน และอุณหภูมิของระบบปรับอากาศ

จะเกิดอะไรขึ้น หากเราไม่บำรุงรักษาระบบแอร์ ?

  • น้ำมันคอมฯที่ไม่ได้ถูกเปลี่ยนถ่ายจะเสื่อมสภาพลงเรื่อยๆ ความสามารถในการหล่อลื่น และถ่ายเทความร้อนลดลง  ทำให้ระบบไม่มีประสิทธิภาพ คอมฯทำงานหนัก และก่อความเสียหายให้กับส่วนประกอบอื่นๆ ของระบบ
  • น้ำยาแอร์ และความบริสุทธิ์ของน้ำยา  มักเสื่อมสภาพลงเมื่อมีความชื้นมาปะปน และสูญเสียจากรอยรั่ว และการซึมผ่านผนังท่อต่างๆประมาณ 5-15 % ต่อปี เป็นสาเหตุให้คอมเพรสเซอร์เกิดความเสียหาย
  • การใช้น้ำยาแอร์ที่ไม่ได้มาตรฐาน(ร้านแอร์บางร้านอาจเติมน้ำยาแอร์ที่ปนเปื้อน ความชื้น, HC, R12/R22) ซึ่งทำให้เกิดความเสียหายในระบบแอร์
  • เมื่อใช้บริการแอร์โดยทั่วๆไปซึ่งมีเครื่องมือไม่พียงพอ การเติมน้ำมันคอมฯกลับเข้าระบบจะใช้การประมาณ อาจทำให้น้ำมันคอมฯมากไปหรือน้อยไป ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงได้

การใช้บริการด้วยเครื่องฟอกน้ำยาแอร์ทั่วๆไปเพียงพอหรือไม่ ?

เครื่องฟอกน้ำยาแอร์ส่วนใหญ่สามารถดึงน้ำมันคอมฯออกจากระบบได้เพียง 20-30% ทำให้มีน้ำมันเก่าตกค้างในระบบบเป็นจำนวนมากพอสมควร  ดังนั้นจึงยังควรมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันคอมฯทุกๆ 40,000 กม. หรือทุกๆ 2 ปี

อัตราค่าบริการ

2,800 - 3,500 บาท