About

GARAGE

บริการล้างหัวฉีดและระบบเชื้อเพลิง

หัวฉีดที่ผ่านการใช้งานมาระยะหนึ่งจะเกิดเขม่า และคราบยางเหนียวติดอยู่ที่บริเวณปลายหัวฉีด นอกจากนี้สิ่งสกปรกที่เข้ามาในตัวหัวฉีดเอง อันเนื่องมาจากน้ำมันเชื้อเพลิงที่สกปรก สิ่งเหล่านี้ทำให้การทำงานของหัวฉีดทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ การฉีดน้ำมันไม่เป็นฝอยละออง หรือมีการรั่วซึม แม้การเปิดของตัวหัวฉีดมีระยะเวลาปกติ แต่น้ำมันที่ถูกฉีดออกมาอาจมีปริมาณไม่พอดีกับที่เคยฉีดตามสเป็คทำให้เครื่องยนต์แรงตก เวลาออกตัวเครื่องจะสั่น กินน้ำมันเชื้อเพลิงมากขึ้น เครื่องเดินไม่เรียบเพราะแต่ละสูบทำงานได้ไม่เท่ากัน ทำให้การเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ เกิดมลพิษสูง

การล้างระบบหัวฉีดและระบบเชื้อเพลิงด้วยเครื่อง Carbon Zapp CTU2200e

เริ่มด้วยการถ่ายน้ำมันออกจากระบบ ต่อเครื่องเข้าระบบจากนั้นจึงผสมน้ำมันกับ Cleaning Detergent ตามอัตราส่วนขึ้นอยู่กับขนาดเครื่องยนต์ จากนั้นก็เดินเครื่อง  เครื่องจะทำการล้างระบบและหัวฉีดตามโปรแกรมใช้เวลาประมาณ 35 นาที เสร็จจากนั้นก็ต่อระบบน้ำมันของรถเข้าตามเดิม ทำการเช็คระบบว่ามีการรั่วซึมหรือไม่ ทดสอบโดยการนำรถออกวิ่งประมาณ 10-15 นาที หรือ 5-10 กม. เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและไส้กรองเพื่อกำจัดนำยาล้างที่อาจติดค้างในระบบและปนเปื้อนกับน้ำมันเครื่อง  ซึ่งอาจเป็นผลเสียกับอุปกรณ์ในระบบเป็นอันเสร็จพิธี

การล้างทั้งระบบ Vsการถอดออกมาล้าง

การล้างหัวฉีดและระบบเชื่อเพลิงเป็นการล้างหัวฉีดแบบ On-car คือ ไม่จำเป็นต้องถอดหัวฉีดออกมา  เพียงแต่นำเครื่องต่อเข้ากับระบบฉีดเชื่อเพลิง ข้อดีคือสามารถล้างได้ทั้งระบบเชื้อเพลิง วาล์ว แหวน ลูกสูบ ห้องเผาไหม้ รวมทั้งหัวฉีดด้วย  ส่วนข้อเสียก็คือเราไม่สามารถทราบประสิทธิภาพ และข้อบกพร่องของหัวฉีดอย่างละเอียดเหมือนการล้างแบบถอด  อย่างไรก็ตามการล้างแบบนี้เหมาะสำหรับการล้างแบบ preventive maintenance คือบำรุงรักษาก่อนที่สาเหตุจะเกิด เฉกเช่นเดียวกับการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องทุกๆระยะ

การล้างด้วยเครื่องต่างกับการใช้หัวเชื้อน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างไร ?

หลายท่านอาจมีประสพการณ์เมื่อเข้าใช้บริการตามปั๊มน้ำมันจะได้รับการสอบถามจากเจ้าหน้าที่ปั๊มว่า "รับหัวเชื้อน้ำมันเชื้อเพลิงไหมครับ ?" หัวเชื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นน้ำยาล้างเข้มข้นมีคุณสมบัติในการล้างทั้งระบบ มักมาในรูปแบบขวดขนาดบรรจุต่างกันไปใช้ผสมลงในถังน้ำมันโดยตรงและอาศัยการทำงานโดยปกติของระบบเชื้อเพลิงรถยนต์ในการหมุนเวียนน้ำยาล้างเข้าไปทำความสะอาดชิ้นส่วนต่างๆภายในระบบ  ขอเสียของวิธีนี้คือเราไม่สามารถควบคุมอัตราส่วนที่แน่นอนที่ผสมลงไป ถ้าใส่ลงไปในขณะที่เชื้อเพลิงมีน้อยก็จะเข้มข้นเกินไปซึ่งอาจกัดกร่อนชิ้นส่วนในระบบทำให้เกิดผลเสียต่ออุปกรณ์ที่อยู่ในถังน้ำมันบางชนิด หรือจางเกินไปในกรณีที่น้ำมันเชื้อเพลิงในระบบมีมาก ทำให้การล้างไม่ได้ผลทำให้เสียเงินไปฟรีๆไม่ได้ประโยชน์สูงสุด

ควรล้างหัวฉีดและระบบเชื้อเพลิงเมื่อไร ?

ถ้าเราสามารถทำการบำรุงรักษาโดยการทำความสะอาดด้วยวิธีดังกล่าวทุก ๆ 50,000 กิโลเมตร เราก็จะมีหัวฉีดที่มีสภาพพร้อมสำหรับการใช้งานอยู่เสมอ  เพื่อการขับขี่รถยนต์ที่มั่นใจ ประหยัดน้ำมัน และเป็นมิตรต่อสภาพแวดล้อม

* CTU2200e สามารถล้างได้ทั้งเบนซิน และดีเซล *

อัตราค่าบริการ

1,500 บาท (ไม่รวมน้ำมันเครื่องและไส้กรอง)