About

GARAGE

บริการล้างหัวฉีดเบนซิน

การล้างทำความสะอาดหัวฉีดในเครื่องยนต์เบนซินเป็นการบำรุงรักษาอย่างหนึ่งที่คนใช้รถส่วนใหญ่ไม่ทราบ จริงๆแล้วการล้างหัวฉีดควรล้างทุกๆระยะ เนื่องจากส่วนใหญ่เราจะไม่ทราบว่าหัวฉีดทำงานปรกติดีหรือไม่ แต่ประสิทธิภาพในการทำงานอาจลดลงโดยไม่แสดงอาการให้เห็น และเราจะทราบก็ต่อเมื่อมีอาการให้เห็นซึ่งหมายถึงหัวฉีดเริ่มมีปัญหามากแล้ว...

ทำไมต้องล้างหัวฉีด ?

หัวฉีดที่ผ่านการใช้งานมาระยะหนึ่งจะเกิดเขม่า และคราบยางเหนียวติดอยู่ที่บริเวณปลายหัวฉีด นอกจากนี้สิ่งสกปรกที่เข้ามาในตัวหัวฉีดเอง อันเนื่องมาจากน้ำมันเชื้อเพลิงที่สกปรก สิ่งเหล่านี้ทำให้การทำงานของหัวฉีดทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ การฉีดน้ำมันไม่เป็นฝอยละออง หรือมีการรั่วซึม แม้การเปิดของตัวหัวฉีดมีระยะเวลาปกติ แต่น้ำมันที่ถูกฉีดออกมาอาจมีปริมาณไม่พอดีกับที่เคยฉีดตามสเป็คทำให้เครื่องยนต์แรงตก เวลาออกตัวเครื่องจะสั่น กินน้ำมันเชื้อเพลิงมากขึ้น เครื่องเดินไม่เรียบเพราะแต่ละสูบทำงานได้ไม่เท่ากัน ทำให้การเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ เกิดมลพิษสูง

รถที่ติดตั้งระบบเชื้อเพลิงร่วมกับแก๊ส LPG/NGV - ในปัจจุบันรถจำนวนไม่น้อยหันมาติดตั้งระบบเชื้อเพลิงร่วมกับแก๊ส LPG/NGV ยิ่งต้องดูแลเป็นพิเศษ เนื่องจากการใช้แก๊ส โดยไม่ได้ใช้นำมันเลยหรือใช้น้ำมันน้อยมาก น้ำมันในถังจะเกิดการตกตะกอนและเป็นแหล่งสะสมสิ่งสกปรกในถัง จนกระทั่งน้ำมันที่สกปรกนี้ได้ส่งผลกระทบทำให้หัวฉีดอุดตันหรือปั๊มติกพังได้ อาการคือเมื่อใช้แก๊สเครื่องเดินเบาปกติแต่เมื่อเปลี่ยนมาใช้น้ำมันเครื่องเดินเบาสั่น จึงควรมีการใช้น้ำมันและแก๊สสลับกันเป็นระยะๆเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านี้ อย่าไรก็ตามหากเกิดปัญหาแล้วก็สามารถแก้ไขได้โดยการถอดหัวฉีดออกมาทดสอบ และล้างได้โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนหัวฉีดแต่อย่างใด

เช็คสภาพหัวฉีด

การถอดหัวฉีดมาเช็คบนเครื่อง Carbon Zapp จะช่วยให้เราเห็นรูปแบบการฉีดของน้ำมันจากหัวฉีด ว่าเป็นฝอยละอองละเอียดดีอยู่ หรือว่าเริ่มมีเป็นหยดผิดปกติ การทดสอบสามารถทำให้เราทราบปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ในสภาวะรอบเครื่องต่าง ๆ ระดับ เพื่อวิเคราะห์การทำงานของหัวฉีด ว่าแต่ละหัวฉีดน้ำมันออกมาในปริมาณที่เหมาะสมหรือไม่ มีหัวใดที่ฉีดมากหรือน้อยกว่าปกติหรือไม่

เราเช็คอะไรบ้าง ?

เริ่มต้นด้วยการทำความสะอาดหัวฉีดเบื้องต้น ทดสอบความต้านทานของขดลวดของ coil แต่ละหัว เช็คการรั่วของหัวฉีด ทดสอบการฉีด (Spray) ว่าเป็นฝอยดีไหม โดยจำลองการฉีดตั้งแต่ 800-7000 รอบ (RPM) วัดปริมาตรการฉีด และขั้นตอนสุดท้าย คือการล้างด้วย Ultrasonic

ล้างด้วยระบบ Ultrasonic ดีอย่างไร ?

ในหลาย ๆ กรณี ที่เราพบความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับหัวฉีดเหล่านี้ ถ้าอาการยังไม่รุนแรงมากถึงขนาดมีความเสียหายเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ภายในหัวฉีด เราอาจจะสามารถแก้ไขให้หัวฉีดกลับคืนสู่สภาพปกติใช้งานได้ ด้วยเพียงการล้างทำความสะอาดด้วยระบบ Ultrasonic ซึ่งจะใช้เคมีผสมกับระบบคลื่นอัลตราโซนิคซึ่งมีระบบปรับย่านคลื่นความถี่อัตโนมัต (Automatic Sweep Technology) ระหว่าง 31-42 kHz ซึ่งเป็นการล้างที่มีประสิทธิภาพสูงในการทำความสะอาดรูฉีดน้ำมันและส่วนภายนอกของหัวฉีด

ควรเช็คและล้างหัวฉีดเบนซินเมื่อไร ?

ถ้าเราสามารถทำการบำรุงรักษาโดยการทำความสะอาดด้วยวิธีดังกล่าวทุก ๆ 50,000 กิโลเมตร เราก็จะมีหัวฉีดที่มีสภาพพร้อมสำหรับการใช้งานอยู่เสมอ เพื่อการขับขี่รถยนต์ที่มั่นใจ ประหยัดน้ำมัน และเป็นมิตรต่อสภาพแวดล้อม

อัตราค่าบริการ

เช็ค ล้าง 450 บาท/หัว