ABOUT

SERVICES

บริษัทฯ ตระหนักดีว่า เครื่องมือต่างๆ ที่บริษัทฯจำหน่ายอยู่นั้นเป็นอุปกรณ์การสร้างรายได้ให้กับลูกค้าลูกค้า เราจึงต้องได้เตรียมทีมช่างเทคนิคที่สามารถให้คำแนะนำในการใช้งาน ทีมช่างซ่อมบำรุงที่มีความชำนาญ และอะไหล่ครบครัน พร้อมที่จะแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว บริษัทฯ ได้ศึกษาและปรับปรุง ด้านงานสนับสนุนเทคนิค (Technical Support) และงานบริการหลังการขาย (After-Sales Service) อยู่ตลอดเวลา เพื่อลูกค้าจะได้รับการบริการที่ดีขึ้น รวดเร็วและเกิดความพึงพอใจสูงสุด โดยการให้บริการหลังการขาย บริษัทฯได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

 • ศูนย์บริการของบริษัท

  เพื่อรองรับงานซ่อมบำรุงท่านจึงมั่นใจได้ว่าสินค้าส่วนใหญ่ได้รับการทดสอบประสิทธิภาพ ก่อนการจำหน่าย นอกจากนี้เรายังมีทีม Technical support เพื่อแนะนำการใช้เครื่องมือที่ถูกต้องอีกด้วย
 • มีบุคลากรชำนาญการที่มีประสบการณ์ตรง

  และได้รับการอบรมจากบริษัท ผู้ผลิตสินค้ายี่ห้อนั้นๆอย่างสม่ำเสมอ
 • ทีมงานให้คำแนะนำการใช้งานและให้คำปรึกษา

  สำหรับการแก้ปัญหาเบื้องต้น
 • มีอะไหล่พร้อม

  ให้บริการ
 • มีเครื่องสำรองใช้ในระหว่างการรอซ่อม

  (เฉพาะยี่ห้อ/รุ่น)
 • Onsite service

  มีการให้บริการ ณ สถานที่ของลูกค้า
 • มีการรับประกันงานซ่อม

  พร้อมการเก็บข้อมูลประวัติการซ่อมและรายการอะไหล่ที่ทำการเปลี่ยน
 • ลูกค้าสามารถเลือกทำสัญญารับประกันรายปี

  หลังจากหมดระยะประกันเพื่อการตรวจเช็คและบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอเพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานและประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง